• News_beton.jpg
  • News_-_gruppebillede_venedig.jpg
  • News_DNA.jpg
  • 1120x422_novomodel.jpg
  • News_ankasiv.jpg
  • News_collage.jpg

SLADNA
SLA er drevet af en oprigtig trang til at forstå og forandre verden. Her er en virkelyst, der kan ses og mærkes i alt, hvad vi laver – ja, den er sågar personificeret i vores grundlægger Stig L. Andersson og hans stålsatte insisteren på at finde meningen med livet, kunsten og videnskaben. Derfor er det også helt naturligt, at vi konstant søger ny indsigt og nye måder at gøre tingene på i SLA. Og det styrker ikke kun os selv, men også vores samarbejdspartnere. For glæden ved at lave det vi laver, den smitter - både internt og eksternt. Og det må den for alt i verden gerne blive ved med.

 

 

“Det der får mig op om morgenen er, at vi skal skabe mening og ny indsigt i verden.”

         - Stig L. Andersson

Forandr verden med os
I SLA vægter vi personlige egenskaber som ethos og integritet højt. Og vi ved, vi kan være krævende at arbejde sammen med. For det er ikke let at skabe forandringer, der er bæredygtige, robuste og æstetisk meningsfulde. Vi udfordrer derfor vores omgivelser mindst lige så meget, som vi udfordrer os selv.

Men uanset udfordringen, så tager vi ansvaret på os at få den løst, så den giver mest mulig værdi tilbage til kunden, brugerne og byen - og til naturens systemer.

Det ligger i vores DNA - og det kan du læse mere om på disse sider.

Komplementaritet som grundopfattelse
Det som adskiller os fra vores kolleger er vores grundholdning, at naturens groede miljø og det konstruerede og byggede miljø er forskellig fra hinanden. Selvom de ikke er sammenlignelige, er de dog komplementære størrelser. Og for os udgør de tilsammen den fuldendte arkitektur.

Komplementaritetstankegangen er ikke let at begribe, og vi kæmper selv med den dagligt. Vi spørger altid os selv om, hvordan naturen ville have gjort det. Og svaret ligger næsten altid et helt andet sted, end nogen af os havde regnet med. Det gør tænkning på tværs af faggrænser helt centralt for vores processer.

Naturen som afsæt
Naturen er omdrejningspunktet i alt, hvad vi udvikler, tegner og tænker i SLA. For naturens orden er afsættet for, hvordan vi indretter os i verden, og for hvordan vi skaber rammerne så livet kan folde sig fuldt ud. På den måde arbejder vi også helst med det, der gror. For det er det, der lever, der er vores grundstof. Det som er under konstant forvandling. Arkitektur, masterplaner, byrum og landskaber er blot nogle af de virkemidler, som vi bruger til at sætte naturens processer i spil med. Men når det er sagt, så er det også vigtigt for os, at det vi skaber i samarbejde med kunder og brugere har en nytteværdi og en rekreativ værdi.