• Large_Vejle_S_Oversigt_nat.jpg
  • Large_Vejle_S_Molholm.jpg
  • Large_Vejle_S_Helhedsplan.jpg
  • Large_Vejle_S_Planudsnit.jpg

Søndermarken i Vejle

Som så mange andre forstæder er Søndermarken udenfor Vejle præget af funktionsadskillelse, store randzoner samt områder med dårligt image. For at løse disse problemer foreslog SLA i den nye bæredygtige masterplan at binde Søndermarken aktivt sammen med den ’østjyske millionby’, så bydelen ikke blot tænkes ind i den lokale, men også den regionale kontekst. Samtidig skal den exceptionelle østjyske natur, som Søndermarken placerer sig midt i, være mere tilgængelig - både for beboerne i området, men også på det regionale plan. For at skabe denne sammenhæng og for at trække naturen helt ind på tværs af Søndermarken vil seks almindinger binde Søndermarkens to ådale sammen på tværs af bydelen.

 

 

Ydelse Masterplan
Sted Vejle, Danmark
Type Planlægningskonkurrence
Bygherre Vejle Kommune, Realdania
Designperiode 2012
Areal 300 hektar
Samarbejdspartner TRANSFORM, Grontmij, Social Action

Hver alminding får sin egen landskabelige profil og er dermed med til at fremme den biologiske mangfoldighed - samtidig med at forskellige rum- og landskabsoplevelser styrkes. De nye almindinger trækker ådalenes natur ind i Søndermarken, så byrummene bliver frodige og levende mødesteder.