• Large_russl.jpg
  • Large_russl1.jpg

Ruseløkkveien

På Ruseløkkveien i Oslo skaber SLA de kommende år en række oplevelsesrige byrum og taghaver, der tilbyder borgere og besøgende attraktive, grønne og rekreative rammer. I et grønt og oplevelsesrigt landskabsdesign, forener de nye byrum aktiviteten i bygningerne med bylivet i gadeplan. Områdets særlige historiske kontekst genskabes i byrummene og nye forbindelser opstår på kryds og tværs af Ruseløkkveien, og knytter området sammen. Fra taghaverne kan udsigten nydes, her genskabes det norske i beplantningen samt materialevalget. Både taghaverne og terrænet i gadeplan er designet til at håndtere regnvand, og kombineret med en stedsspecifik bynatur er resultatet et robust, sanseligt og oplevelsesrigt samlingssted, der tilbyder nye kulturelle og grønne værdier i samtlige højder. 

 

Sted Oslo, Norge
Ydelse Landskabsdesign
Bygherre Storebrand
Design 204-2018
Realisering 2018 - 2020
Samarbejdspartnere Schmidt Hammer Lassen

Bynatur, oplevelser og kultur i flere
dimensioner 
binder Oslo sammen ny,
og skaber et nyt og oplevelsesrigt
samlingssted midt i byen