• Large_Government_Quarter_Oslo2.jpg
  • Large_rg9.jpg
  • Large_rg8.jpg
  • Large_rg7.jpg

Regeringskvarteret i Oslo

SLAs arbejde med uderummene til Regeringskvarteret i Oslo, som blev ødelagt under angrebet i juli 2011, viser, at kravet om urban sikkerhed og ønsket om et aktivt byliv ikke behøver være hinandens modsætninger. Kvartalets nye byrum designes, så de både har en brugsværdi og en bylivsværdi. De er således både udformet med tanke på borgernes sikkerhed, og på, at kvartalet skal tage aktivt del i Oslos byliv samt give borgerne mulighed for både ophold og bevægelse. En ny park af sammenhængende og rekreativ karakter skaber nye forbindelser, opholdsmuligheder, udsigtspladser og sociale aktiviteter for Regjeringskvartalets besøgende og ansatte. Samtidig fungerer parken som et værdigt mindested, der giver ro og plads til stilhed og eftertanke.


Sted Oslo, Norge
Ydelse Reguleringsplan
Bygherre Statsbygg
Realisering 2014 -
Areal 182.000 m2
Samarbejdspartnere Nordic Office of Architecture, Civitas, Multiconsult

"Kravet om urban sikkerhed og ønsket om et aktivt byliv behøver ikke være hinandens modsætninger"