• Large_kube_3.jpg
  • Large_rendering_oppefra.jpg
  • Large_kube1.jpg
  • Large_rendering_kube.jpg
  • Large_rendering_lober.jpg

KU.BE - Frederiksbergs Kultur- og Bevægelseshus

I KU.BE - Frederiksbergs nye Kultur- og Bevægelseshus - hænger hus og landskab uløseligt sammen. Ved hjælp af innovative landskabsmæssige greb sammenkobles hus og landskab i et dynamisk program af offentlige rum, der forbindes til de eksisterende rekreative ruter og faciliteter på Frederiksberg.

Med SLAs landskab overskrider bygningen sine egne grænser og bliver en væsentlig del af en spektakulær og naturrig bymæssig park. En park med fuld tilgængelighed og plads til aktiviteter for alle mennesker - alle tider af døgnet.

 

Ydelse Landskab- og byrumsdesign
Sted Frederiksberg, København
Type 1. præmie i konkurrence
Bygherre 
Frederiksberg Kommune
Designperiode 2010-2012
Realisering 2012-2016 
Areal 8.000 m2
Samarbejdspartnere MVRDV, Adept Architects, Søren Jensen Ingeniører

SLA skabt et engagerende og aktiverende uderum, der åbner op for en bred facet af oplevelser og aktiviteter for alle mennesker