• Large_Hersted_I_gade01.jpg
  • Large_Hersted_I_oversigt.jpg
  • Large_Hersted_I_plan.jpg

Hersted Industripark

Hersted Industripark ligger som Albertslunds glemte kvarter. Der er dog store muligheder for, at Hersted Industripark kan blive et attraktivt område for både boliger og erhverv. Gennem åbningstrækket - Hersted Plus - udbygger SLA den eksisterende park. Samtidig begrønnes vandledningstraceet, der går på tværs af industriparken. Naturen sikrer en stærkere sammenvævning af de i dag meget spredte byrum.

 

 

Ydelse Masterplan
Sted Albertslund, Danmark
Type Planlægningskonkurrence
Bygherre Realdania, Albertslund kommune
Designperiode 2012
Areal 163 hektar
Samarbejdspartner Adept, Atkins, Emcon, Kollision, Jørgen Rosted

Naturen er det sammenbindende træk, der går igennem hele bydelen fra Vestskoven til boligområdet syd for Industriparken.