• Large_GSH.jpg
  • Large_blomster.jpg
  • Large_GreenFootprints.jpg
  • Large_stenbrud.jpg

Green Footprints

Green Footprints, landskabet omkring Bornholms nyrenoverede hotel- og konferencecenter Green Solution House, gør Bornholm til et foregangseksempel indenfor bæredygtighed, miljømæssig ansvarlighed og vedvarende energi.
Her bliver bygning og landskab begge medspillere i et dynamisk cradle-to-cradle projekt, som omdanner rest til ressource.
F.eks omdannes kompost fra landskabets nyttehaver til varme og elektricitet til hotellet, via et pyrolyseanlæg, mens spildevand renses af alger og bruges til vanding inde og ude. Lokale restmaterialer, såsom glasaffald, byggematerialer og stenmel fra granitbruddet, anvendes på nye, innovative måder som bæredygtige belægninger og bitumenfri landskaber.

Læs om Green Footprints i World Landscape Architecture her.


Ydelse Design, research og udførelse
Sted
 Rønne, Bornholm - Danmark
Type Inviteret konkurrence
Bygherre Green Solution House
Designperiode 2012-2014
Areal 65.000 m2
Partnere GXN, Rambøll, Steenbergs Tegnestue


Kredsløbsdesign, lokale materialer og konkrete grønne løsninger er grundpillerne i SLAs bæredygtige landskabsdemonstratorium: Green Footprints.

Før og efter:

100% jordbalance = 100% vandbalance

Al jord bruges og former et nyt terræn. Al regnvand opsamles i landskabet, hvorfra det langsomt nedsiver.