• Large_-_et_felt.jpg
  • Large_megaron_grav.jpg
  • Large_megaron_cover.jpg
  • Large_megaron.jpg

Et Felt / Megaron

Med omlægningen til rekreativt brugsrum begynder et nyt kapitel for den historiske Assistens Kirkegård på Nørrebro efter 200 år som begravelsesplads. Havekunstværket 'Et Felt / Megaron' indgår i denne plan og består af to dele: Den horisontale del ’Et Felt’ af Stig L. Anderson og den vertikale del, skulpturen ’Megaron’, af billedkunstner Morten Stræde. Samarbejdet er en refleksion over kirkegårdens dobbelte funktion. De 30 vandrette felter i græs og Maintäler-sandsten indføjer sig i det gamle anlægs karakter. Samtidigt er det via sin skala væsensforskelligt derfra. Kirkegårdens dele fremstår forfaldne, gamle og nye. For naturligt at indskrive sig i kirkegårdens langsomme tid, blev anlægsfasen strakt over tre år, hvor mere og mere blev afdækket, samtidigt med at dele forfaldt.
 

Sted Assistens Kirkegård, København
Type Havekunstværk
Bygherre Københavns Kirkegårde
Designperiode 2001
Realisering 2002-2004
Samarbejdspartnere Morten Stræde, digt af Klaus Høeck 

Værket bliver en påmindelse om tilværelsens langstrakte cyklus fra liv til død, mens Nørrebrogade drøner forbi i tidens hastige puls udenfor murene.