• Large_bakker.jpg
  • Large_born.jpg
  • Large_plan.jpg

Det Ny Hedeland

SLA står for udviklingen af Det Ny Hedeland – et 1.500 ha stort kulturlandskab. I SLA’s udviklingsplan komplementerer områdets unikke natur og 10.000 års kulturhistorie hinanden i et samlet greb, der skaber nye rum for samskabelse, samvær og erkendelse. Ved hjælp af tre strategiske greb forstærkes, dramatiseres og organiseres Hedelands fortælling og fysik. Huller graves dybere, flade marker bliver til bjerge, og en gennemgående rute tager besøgende igennem områdets bedste oplevelser. Vildskaben i naturen bibeholdes og styrkes. Og foreninger og virksomheder inviteres aktivt ind i en samskabende proces, der gør Hedeland til scene for foreningsliv, frivillighed og et nyt natursyn. På den måde bliver Hedeland en foregangsmodel for oplevelsesdestinationer baseret på frivillige hænder og menneskelig skaberkraft.
 

Sted Hedeland Naturpark
Bygherre Greve, Roskilde, Høje-Taastrup og Realdania
Areal 1.500 ha
Design 2017 - igangværende
Type 1. præmie i parallelkonkurrence
Samarbejdspartnere 2+1, Realize, Johansen Skovsted, Morten DD

I Hedeland er idéen fra det konventionelle kulturhus flyttet ud under åben himmel. Alle kan og må være med. Hedeland udvikler sig og skabes med og af de mennesker, der kommer her. Her må graves, handles og forvandles.

Ruterne formidler Hedelands historie

Ruterne formidler Hedelands historie

Hedebjergene skabes af brugerne selv

Hedebjergene skabes af brugerne selv

Det nye kultur landskab

Det nye kultur landskab