• Large_Budolfi-Square1.jpg
  • large_Overview_Budolfi-Plads-and-Algade-masterplan.jpg
  • Large_Budolfi-Square2.jpg
  • small_Budolfi-Plads5.jpg

Budolfi Plads og Algade

SLA står bag Aalborgs nye, grønne byrum og lommeparker på Budolfi Plads og Algade, der tilsammen forbinder byens gågader og tilbyder nye forudsætninger for byliv og fællesskab i Aalborgs historiske centrum. Parkeringspladserne, der tidligere optog Budolfi Plads er nu rykket under jorden, mens byens borgere kan indtage det nye grønne byrum under solen. Som et nyt lag i byens historie er der på pladsen skabt et attraktivt, ophøjet byrum med gode opholdsmuligheder blandt frodige plantebede og store træer. Med transformationen har Aalborg fået en helt ny serie af urbane naturrum. Algades lyse belægning ligger som et udstrakt spor af forskellige formater og overflader og sender referencer til middelalderbyens forløb og historiske lag. Sammen med beplantningen og ny og genanvendt møblering iscenesættes Budolfi Kirke og de omkringliggende historiske bygninger i en både værdig og moderne ramme.

 

SLA skabte i 2015 en helhedsplan for hele området med afsæt i en lang række grundige analyser af stedets forhold, såsom flow, vejr- og vindforhold og mikroklima. I årene efter fulgte også projektforslaget for Budolfi Plads, der sikrede byrummenes mange kvaliteter i den videre udvikling og udførsel, samt projektering af Algades nye lommepark og gaderum. Budolfi Plads blev som det største og sidste byrum indviet i november 2019. SLA har i udviklingsprocessen fungeret som Aalborg Kommunes rådgiver og sikret, at kvaliteten af byrummenes udførsel har levet op til projektforslaget og kvalitetsprogrammets retningslinjer og ambitioner.


Se hele forslaget her

Se kvalitetsprogrammet her. 

 

Ydelse Helhedsplan, kvalitetsprogram for bygninger, rådgivning samt design og projektering af byrom (Budolfi Plads indtil projektforslag)
Sted Aalborg, Danmark
Bygherre Aalborg Kommune
Designperiode 2015-2018
Realisering 2019
Areal 13.800 m2
Samarbejdspartnere byMUNCH, Kjaer & Richter, NCC og ÅF Lighting


SLA's kvalitetsprogram har resulteret i en række byggeretter omkring Budolfi Plads. De har sikret, at byrummets kvaliteter er kommet i første række i udviklingen: De nye bygninger tilpasser sig byrummet – ikke omvendt. Budolfi Plads er på denne måde lykkedes med at give området omkring Budolfi Kirke en helt ny summen af liv og med at blive et attraktivt omdrejningspunkt for nye caféer, forretninger og boliger, der de sidste år er skudt op omkring pladsen.