• Large-d_Ballerup-Banegardsplads2.jpg
  • Large-d_Ballerup-Banegardsplads3.jpg
  • Large_bren2.jpg
  • Large_birdv.jpg

Ballerup Trafikknudepunkt

SLAs vindende forslag til Ballerup Trafikknudepunkt bruger forstadens pulserende pendlerliv som det bærende designparameter i udformningen af byens nye centrale byrum: Banegårdspladsen. Pladsen kickstarter den fremtidige fortætning af Ballerups bymidte - og sikrer både spændende byoplevelser og effektiv trafikafvikling. Ballerup banegårdsplads bliver et attraktiv og imødekommende hverdagsrum både i myldretiden, og når den sidste pendler vender træt hjem til Ballerup. Det ligger nemlig i forstadens natur, at mængden af mennesker varierer over døgnet - som bylivsmæssigt tidevand. Fremfor at skabe mest muligt byliv, skaber SLA sanselige oplevelser døgnet og året rundt - begyndende med banegårdspladsen, der samler bymidten og giver optimale rammer for et mangfoldigt byliv. 

 

Ydelse Byrumsdesgin og helhedsplan
Sted Ballerup, Danmark
Type 1. præmie i projektkonkurrence
Bygherre Ballerup Kommune og Realdania
Design 2016 -
Areal 25.000 m2 (banegårdsplads på 12.000 m2)
Samarbejdspartnere Holscher Nordberg, Atkins

”SLA-teamet rammer hverdagspulsen i Ballerup rigtig fint. Forslaget vil skabe en attraktiv og fleksibel plads, som man har lyst til at opholde sig på og bruge aktivt. Samtidig vil årstidsbestemt beplantning og forskellige overflader danne en gennemtænkt fortælling i byrummet, som vil gøre Banegårdspladsen værd at besøge året rundt, fordi oplevelsen af byrummet ændrer sig alt efter årstiden”

- Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania