• Large_indgang.jpg
  • Large_plan.jpg
  • Large_morke_traeer.jpg
  • Large_ankomst.jpg
  • Large_klitter.jpg

Arken - Kunstens Ø

I SLAs forslag til det nye landskab ved Arken skabes en nutidig version af den romantiske have, hvor kultur møder natur. Arkens arkitektur fremhæves ved at skabe en markant, elipseformet ø med en lagune omkring. Landskabet udgøres af et levende, varieret og sanseligt klitlandskab af hvide sandklitter med marehalm, urter, græsser, blomster, buske og fyrretræer.  Ved at trække flere af Arkens skulpturer ud i landskabet ekspanderes kunstmuseet fra at være en bygning til at blive et helhedsmuseum: Arken - Kunstens Ø.

 

Ydelse Landskabsdesign
Sted Ishøj, Danmark
Type Konkurrence
Bygherre Kunstmuseet ARKEN
Designperiode 2012
Realisering -
Areal 180.000 m2
Samarbejdspartner DHI, Alectia

SLA's forslag til Kunstmuseet Arkens nye landskab genskaber museets oprindeligt tænkte placering ved vandet, understøtter arkitekturen og kreerer en helt ny
’Kunstens Ø’.