Risikoreducerende uderum

En ny udfordring i udformningen af det offentlige rum er at reducere risikoen for – og konsekvensen af -uforudsete ulykker, såsom naturkatastrofer og terrorisme.  SLA arbejder på at integrere sikkerhedsforanstaltninger i gadebilledet – ikke som høje hegn, pigtråd og pullerter, men med løsninger, der tilfører rekreative kvaliteter og funktionelle elementer til det offentlige rum. Ved innovativt at sammentænke landskabelige kvaliteter med sikkerhed og funktionalitet, mener vi hos SLA, at det er fuldt ud muligt at have et åbent og tilgængeligt samfund samtidigt med, at sikkerheden varetages.

 

Herunder tilbyder SLA bl.a. følgende ydelser:

  • Sikring af højrisikoområder såsom politiske hovedsæder 
    og forskningsinstitutioner
  • Funktionel og landskabelig bearbejdning

  • Usynlig, adfærdstilpassende planlægning

  • Sikkerhedsevaluering

  • Projektering