Kortlægning og Analyse af Naturgrundlag

Hos SLA starter en opgave altid med en undersøgelse af stedets naturgrundlag – hvad findes, hvad var engang og hvad er potentialet? Viden om naturgrundlaget er essentielt for SLA’s arbejde med at sikre velfungerende økosystemer, der bidrager med tilpasning til fremtidens klima, og samtidig skaber plads til social såvel som biologisk mangfoldighed.

Vores naturfaglige medarbejdere kortlægger naturtyper og arter i felten og ud fra eksisterende data. Naturgrundlagsanalysen udføres både med kvantificerbare metoder og kvalitative registreringer af naturens æstetik. Det skyldes, at både de målbare og de mærkbare kvaliteter er vigtige for beslutninger om vores fælles natur. Viden om stedets natur anvendes til at inspirere udvikling og design af urbane eller rurale områder samt til håndtering af natur beskyttet af dansk og international lovgivning. Ved at integrere naturen bedre i vores byer og samfund tror vi på, at vi kan vi opnå bedre og mere bæredygtige liv, og være med til at tage vare på Jordens miljø og biodiversitet.

 

 

SLA tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Kortlægning af bynatur og biodiversitet
  • Kortlægning af beskyttede naturtyper og arter (fx § 3-naturtyper og bilag IV-arter som flagermus og padder)
  • Digital træregistrering
  • GIS-kortlægning af grønne strukturer
  • Analyse af økosystemtjenester
  • Omsætning af naturgrundlag til designtypologier for natur
  • Input til miljøvurderinger og myndighedsansøgninger vedr. natur
  • Opfølgende monitering af bynatur og biodiversitet
  • Research, formidling og vidensdeling

-