Byudvikling og byggemodning

Byudvikling er en af SLAs kerneydelser. I løbende dialog med bygherre, borgere og andre interessenter udvikler vi strategier for udvikling af byområder i vidt forskellig kontekst. Vi arbejder med grøn byggemodning, som lader de eksisterende landskabelige kvaliteter i et område bliver en katalysator for byudviklingen, og naturværdier skabes fra dag 1. SLAs mål er at sammenbinde programkrav og optimal funktionalitet med oplevelsesmæssige kvaliteter og herlighedsværdi.
SLA tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Udvikling af strategier for nye boformer med landskabet som værdiskabende generator 
  • Udarbejdelse af helhedsplaner, udviklingsplaner, strategier og kvalitetsprogrammer
  • Udarbejdelse af kommuneplaner, rammelokalplaner, lokalplaner 
  • Research, foredrag og publikationer der bidrager til diskussionen om fremtidens byudvikling
  • Ledelse af styregruppemøder med deltagelse af politikere, embedsmænd, teknikere og eksterne rådgivere
  • Bylivsundersøgelser, målinger og analyser af potentiale
  • Identitetsanalyse og kortlægning af livsformerProjektledelse og tidsplanlægning