Borgerinddragelse & Antropologisk Analyse

SLA’s antropologiske team undersøger lokale hverdagsliv, ideer og drømme, såvel som bevægelsesmønstre, rytmer og rutiner. Gennem observationer, interviews og desk research finder vi ind til kernen af, hvad der er på spil på et sted og for lokale brugere. Vi bruger denne viden som et solidt grundlag for udviklingen af en innovativ og bæredygtig vej fremad, der skaber lokalt ejerskab og engagement.

Vi tager udgangspunkt i antropologiske metoder og tanker, men gør brug af arkitekternes visuelle verden, herunder fotografi, tegning og kortlægning. Vi er grundige researchere og orienterer os i relevant forskning og internationale cases og metoder.

I vores arbejde har vi altid blik for den komplekse virkelighed, som nye tiltag skal fungere i. Derfor er vores analyser, evalueringer og anbefalinger altid tryktestet på tværs af fagligheder og klar til brug og implementering.

SLA tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Vi undersøger menneskers hverdagsliv, adfærd og behov

  • Vi kortlægger steders kvaliteter, udfordringer og potentialer

  • Vi udarbejder byrums- og stedsanalyser

  • Vi faciliterer inddragelses- og samskabelsesprocesser

  • Vi evaluerer steder, projekter og produkter

Dette er til brug for konkret udvikling af bl.a. byrum, bygninger, byer, produkter, planer, strategier og visioner.

Alt efter opdragsgivers ønske, formidler vi vores indsigter og anbefalinger i letforståelig og anvendelig form i rapporter, slides, præsentationer og workshops.