Københavns Kommune udvalgte SLA til at faciltere en tænketank bestående af forskellige fageksperter, der sammen skulle udvikle Københavns grønne identitet og fremtidige bynatur. Udviklingskataloget er resultatet af forskellige overvejelser og undersøgelser af eksisterende viden om naturbaseret byudvikling og implementerede klimatilpasningsprojekter i København. Københavnermodellen er introduceret som et konkret udviklingsværktøj, der fremmer og kvalificerer beslutningsprocessen i alle faser af et projekt.