SLAM! , 2007
Stemning, oplevelse og forandring. Grundelementerne I landskabsarkitektur og urban design. Steder der er skabt ud ad simple bestanddele og byder på et komplekst samspil mellem fragmenter af stoflighed. Steder der aldrig tillader det fulde overblik, men konstant forandrer sig på poetisk vis i takt med kroppen og øjets bevægelser.

’SLAM!’ giver et indblik i SLAs projekter fra 2007 og tidligere og det diskuteres, hvordan dét at arbejde med byer forudsætter en løbende opmærksomhed på, hvordan vi oplever vores omgivelser