Naturfaglig studerende til SLA's tværgående team

Som praktikant hos SLA, bliver du en del af vores tværgående team, som består af biologer, antropologer lysdesigner m.fl. Teamet arbejder tæt sammen med tegnestuens arkitekter og landskabsarkitekter med det fælles mål, at designe bedre betingelser for liv, både for mennesker og den natur vi er en del af. En praktik ved SLA vil bringe din faglighed i spil i det interdisciplinære teamwork og give dig praktisk erfaring med projekter i både Danmark og internationalt.

 

Om praktikken

Som praktikant vil du deltage i det naturfaglige arbejde med at kortlægge naturforhold, udarbejde kort og analyser af naturforhold og komme med input til vurderinger og anbefalinger til design af ny natur. Du vil få oplevelsen af ansvar, og arbejde side om side med dedikerede kolleger og med mange forskellige fagligheder og kompetencer.

Vi lover en dynamisk og varieret hverdag i et kreativt og uformelt miljø. Vi sætter stor pris på en uformel omgangstone, og har en arbejdspladskultur, hvor der er plads til at tage initiativ, spørge sig frem og blive klogere undervejs.

Som praktikant i det tværfaglige team vil du blandt få mulighed for at bidrage til:

  • Kortlægning af natur i felten og på baggrund af online naturdatabaser
  • Udarbejdelse af kort i GIS
  • Analyse af økosystemtjenester for naturområder
  • Naturtypologier til design af nye landskaber og byområder
  • Læsning og opsummering baggrundsmateriale til projekter og metodeudvikling
  • Grafisk præsentation af naturgrundlagsanalyse

Tegnestuens projekter spænder fra design af byrum til større planlægningsopgaver, rådgivning inden for naturforvaltning og udvikling af strategier for biodiversitet.

 

Din uddannelsesbaggrund – og forventninger til dig

Vi forestiller os at du er studerende på en naturfaglig uddannelse som fx biologi, nature management e.l. og at du ønsker at dele og udbygge din viden om biodiversitet, vilde arter og økosystemer. Interesse for bæredygtighed i samfundsudviklingen er et must, ligesom interesse for design og arkitektur er en fordel.

 

Vi lægger vægt på at du

  • Er indstillet på at arbejde tværfagligt og kan omsætte viden og fagligt stof til løsningsorienterede anbefalinger, der er forståelige og anvendelige for forskellige fag- og målgrupper. Selvfølgelig i tæt samarbejde med dine kollegaer
  • Kan formulere dig godt på skrift og formidle viden og dit arbejde på en enkel, konkret og forståelig måde – på dansk og på engelsk
  • Vi lægger vægt på, at du er lærenem og arbejder selvstændigt, er imødekommende og nysgerrig og ikke mindst at du har et bankende grønt hjerte

Ansøgning

Lyder praktikken som noget for dig, så send en motiveret ansøgning hvor du sætter ord på, hvad du kan byde ind med og hvordan du forestiller dig at kunne skabe værdi i vores projekter. Ansøgning samt CV sendes til hr@sla.dk senest 7. januar 2022 med ’Praktik Natur` i emnefeltet.

Spørgsmål til praktikken kan rettes til Kristine Kjørup Rasmussen på mail kkr@sla.dk

 

Arbejdstid og vilkår

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og praktikopholdet har en varighed af cirka 5 måneder med opstart i januar/februar 2022. Du vil blive del af en frokostordning, og der vil være frugt, te og friskkværnet kaffe i kantinen.

 

Om SLA

SLA er et internationalt design studio, der arbejder med naturbaseret design af landskabsarkitektur, byrum og byplanlægning. Vi bruger naturen til at løse nogle af tidens største, urbane udfordringer med målet om at skabe klimatilpassede, mangfoldige og sunde byer, for alt liv. Tegnestuen har igennem de sidste 25 år realiseret innovative byrum og udviklingsplaner internationalt såvel som nationalt. I dag beskæftiger SLA 130 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus og Oslo.