Forside   Planlægning   Byrum   Borgerinddragelse   Ydelser   Profil   Mediatek   Kontakt                                 English
     
 
KU_BE
 
 

 

 

Sted: Frederiksberg
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Team: Stig L. Andersson, Lene Dammand Lund, Helene Koch, Sofie Kjærsgaard Dybro, Martin Arfalk og Rasmus Astrup
Designperiode: 2010
Realisering: 2010-
Areal: 8.000 m2
Samarbejdspartner: ADEPT, MVRDV og Søren Jensen Ingeniører

 

Ambitionen med bevægelseshuset er, at Flintholm kvarteret får et dynamisk mødested med en bred vifte af aktiviteter for folk i alle aldre. Sundhed, kultur, fritid og undervisning blandes sammen for at skabe en spektakulær arkitektonisk oplevelse, alle vil opsøge.
Hus og landskab hænger sammen i et dynamisk program af offentlige rum, der forbindes til omgivelserne og de eksisterende rekreative ruter og faciliteter. Bygningen overskrider dens egne grænser – og er en væsentlig del af en spektakulær bymæssig park, der vil bringe liv og spænding til kvarteret.

 

Spark Plads vil fungere som et nyt aktivitetscenter for dets nære omgivelser. Det vil føje nye aktiviteter til de eksisterende i området. Samtidig vil det fungere som en samlende instans for alle disse aktiviteter således, at samarbejder og fælles arrangementer kan finde sted på Spark Plads. Udover den åbenlyse forbindelse til Flintholm station og det eksisterende vejnet kan stier udvides i hele området og således etablere nye forbindelser og interventioner. SPARK er en ny sløjfe på den meget populære løberute i Grøndalsparken, den er en forlængelse af de familievenlige aktiviteter, der er lagt op til i området i øvrigt, med legepladser, urbane ”lommer” på Dirch Passer allé, samt god udsigt for naboejendommene.

 

Det nye, skrå terræn bearbejdes, så der skabes særlige steder og oplevelser undervejs. Det tilgodeser ikke snævert definerede aktiviteter, men repræsenterer en række zoner, der støder op til hinanden. Hver zone opfordrer, i sin udformning, til bestemte typer af aktiviteter: Uderummet ved SPARK er et uhierarkisk rum med adgang fra de fire verdenshjørner . Hver indgang tilbyder en forskellig oplevelse af parken, som er fuld af overraskelser. Landskabet er karakteriseret ved en uhierarkisk plads med forskellige atmosfærer, beplantning og anlæg. Et system med mikroklimaer, skiftende lyde, lys og dufte giver den besøgende en intens sanseoplevelse. Du er udenfor, indenfor, under træerne, på græs bakker eller brolagte overflader eller gennem vandlandskab. De forskellige overflader og rum aktiverer forskellige former for bevægelse.